Klára HULAČOVÁ

Master's thesis

Blatensko - místní region ve výuce na 2. stupni ZŠ

Abstract:
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou místního regionu a jeho postavením ve vzdělávacích programech. Část praktická se zabývá poznatky získanými na základě empirického výzkumu. Shrnuje zjištění o způsobech výuky na základních školách a střední škole a výsledky, kterých žáci dosáhli při vědomostním dotazníku. Na základě tohoto šetření autorka …more
Abstract:
The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the characteristics of the local region and its position in educational programs. The practical part deals with the knowledge acquired on the basis of empirical research. It summarizes the findings on ways of teaching in primary schools and high school and results that students achieved in the Knowledge-questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

 • Date of defence: 24. 8. 2016
 • Supervisor: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HULAČOVÁ, Klára. Blatensko - místní region ve výuce na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses g9fmkf g9fmkf/2
1/7/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.