Mgr. Mária Kudlová

Bachelor's thesis

Intensificadores en conversaciones coloquiales

Intensifiers in Colloquial Conversations
Abstract:
The presented work is about the use of intensifiers in colloquial Spanish. The analysis consisted of the description, the use and the forms of the intensifiers and their division according to morphology, syntax, semantics, lexicology and phonology. Afterwards we applied our knowledge to find the intensifiers in two different types of recorded conversations. The first type included the conversations …more
Abstract:
Cílem této práce je zdůrazňování a použití zdůrazňovacích prostředků v hovorové španělštině. Tu v práci definujeme, hovoříme o jejích znacích a formách a poté na ni nahlížíme z hlediska morfologického, syntaktického, sémantického, lexikologického a fonetického. Zmíněné prostředky jsme následně vyhledali ve dvou typech konverzací. Prvním typem jsou spontánní rozhovory, jejichž účastníci nevěděli, že …more
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Spanish Language and Literature