Bc. Michaela Gruberová

Diplomová práce

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

The Importance of Valuing Property for Mortgage Credit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování nemovitostí pro zajištění úvěrů, na specifika těchto ocenění, postupu při jejich zpracování, využití v bance a význam v úvěrovém řízení. V úvodní části této práce jsou popsány základní pojmy v oceňování, charakteristické znaky hypotečních úvěrů, zdroje financování, čerpání a splácení hypotečních úvěrů. V následujících kapitolách se zabývám problematikou …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on real estate valuation for loan collateral, the specifics of these awards, the procedure for processing and use in the bank and importance in credit management. In the first part describes the basic concepts of evaluation, the characteristics of the mortgage loans, funding sources, drawdown and repayment of mortgage loans. The following chapters deal with the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance