Bc. Jakub Stuchlý

Bachelor's thesis

Modernizace silnice č. I/44 v úseku Mohelnice - Šumperk: kontext, souvislosti, potenciální dopady

Road I/44 Mohelnice – Šumperk modernization: situation, context and potential effects
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje analýze potencionálních dopadů modernizace silnice č. I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk. Součástí práce je především zhodnocení změn dostupnosti, intenzity dopravy a také změn v životním prostředí dotčených obcí a celkově dané lokality, vzniklých v důsledku plánované výstavby přeložky. Hodnoceny jsou mimo jiné i názory zastupitelů obcí ohledně této výstavby.
Abstract:
The main scope of the bachelor thesis is analysing potential impacts of modernisation of the transport infrastructure I/44 in the segment Mohelnice - Šumperk. The thesis evaluates the changes in an accessibility, a traffic density and also the changes of environment within the affected municipalities and the area as a whole that might occur due to this modernisation (rerouting). The subjects of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jiří Dujka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta