Bc. Tomáš Hikl

Master's thesis

Vyhledávání dle primárního klíče a podobnostní hledání

Primary Key Searching and Similarity Searching
Anotácia:
Porovnání některých datových struktur (B+ strom, VP-strom, M-strom) používaných v databázových systémech pro indexaci dat. Struktury jsou porovnávány na základě provedených testů (rozsahové dotazy) a jejich výsledků
Abstract:
Comparing of some data structures (B+ Tree, Vantage-Point Tree, M-Tree) used in database systems for data indexing. Structures are compared in terms of range queries.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedúci: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Informatics