Žaneta Lošková

Bakalářská práce

Veřejný dluh a kapitálový trh v České Republice

Public debt and capital market in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného dluhu. Detailně popisuje základní rysy státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek a problematiku jejich primární emise. Zkoumá základní principy řízení státního dluhu ve světě a detailně se zabývá procesem řízení dluhu a rizik spojených s dluhovým portfoliem České Republiky. Analytická část práce zkoumá instrumenty z hlediska výnosu a poptávky …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the public debt. It describes the basic features of government bonds and treasury bills and their primary issue. It investigates the basic principles of sovereign debt management in the world and examines in detail the process of debt management and risk management in the Czech Republic. The analytical part examines instruments in terms of yield and demand. It evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Leoš Vítek
  • Oponent: Jan Pavel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27245