Barbora Firichová

Bachelor's thesis

Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní

Comparison of taxation in roadway and railway transportation in Czech republic in years 2005 to 2016 pointing at fiscal and regulatory function of transportation taxes
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na silniční a železniční dopravu a vymezuje problematiku spojenou s rozdílným zdaňováním v obou sektorech. Práce pomáhá utřídit si data o dopravě, která je v ekonomice nepostradatelná a rychle se rozvíjející. Práce poskytuje podklad pro vypracování analýzy daňových nástrojů a funkcí, které by měly naplňovat. Pozornost je zaměřena na funkci fiskální a regulatorní. Praktická …more
Abstract:
Bachelor thesis specializes in roadway and railway transportation and defines problems connected with different taxation in both sectors. Thesis helps to organize the data in transportation, which is dispensable in economy and fast developing. Thesis provides the base for making an analysis of taxation tools nad functions which they should fulfil. Attention is pointing at fiscal and regulatory function …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Pavla Chmelová
  • Reader: Jan Hájek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69854