Ing. Jiří Doležal

Bachelor's thesis

Československá státní moc v exilu 1939-1945

Czechoslovak state authority in exile 1939-1945
Abstract:
Československé exilové orgány v Londýně představovaly za 2. světové války jedinou československou svrchovanou a suverénní státní moc reprezentující jak jednotlivé národy na okupovaném území Československé republiky, tak i její občany v exilu. Tato bakalářská práce je rozdělena do sedmi kapitol, po úvodu si klade za cíl seznámit s úlohou londýnského exilu v době nesvobody po stránce historické, politické …more
Abstract:
During the Second World War the only legitimate Czechoslovak government autority representing Czech people living in the German occupied Czechoslovak republic and Czechoslovak expatriates abroad was the Czechoslovak government in exile located at London. This bachelor work is devided in to seven capitols, after introduction lay emphasize and to familiarize with role London played during the exile with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Marie Hamplová
  • Reader: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní