Bc. Barbora Chaloupková

Bakalářská práce

Počítačové hry jako náplň volného času

Education using video games
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a využitím edukativních video her ve školách a ve vzdělávání obecně. V 21. století jsou video hry sofistikovanější díky pokroku nových technologií. Video hry mohou být využity pro více než jen domácí pobavení, jak dokázalo mnoho nedávných projektů a her. Tento výzkum se z části zaměřuje na tyto úspěchy a z části druhé na tzv. problem-solving neboli luštění …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue and use of educational video games in schools and education in general. In the 21st century, video games are more sophisticated with the advancement of new technologies. Video games can be used for more than just home entertainment, as many recent projects and games have shown. In part, this research focuses on these achievements and, in part, on the so-called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Lenka Ďulíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.