Barbora Štěpánková

Bachelor's thesis

Plán odpadového hospodářství nemocnice (teoretická práce)

Hospital Waste Management Plan
Abstract:
Práce je věnována odpadovému hospodářství nemocnice. Zahrnuje plány odpadového hospodářství od roku 2000 až po plány do roku 2020. Zabývá se i funkcí spalovny nebezpečného odpadu v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zabývá se vlivem odpadu z nemocnice na životní prostředí v uvedeném časovém období.
Abstract:
The work is devoted to hospital waste management. Includes waste management plans since 2000 and plans for 2020. It deals with the functions and incineration of hazardous waste in a university hospital in Hradec Králové. It deals with the influence of hospital waste on the environment in that time period.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Michaela Špinová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štěpánková, Barbora. Plán odpadového hospodářství nemocnice (teoretická práce). Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická