Vojtěch Václav Pour

Bakalářská práce

Vybrané charakteristiky trhu práce v souvislosti se stárnutím populace

Selected Characteristics of Labour Market in Connection with Population Ageing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá trhem práce vzhledem k dopadům stárnutí populace v České republice. Kromě zavedení pojmosloví z oblasti demografie a ekonomie popisuje vývoj trhu práce do roku 2009 a předkládá analýzu vývoje populace v období 1950-2009, kde je shrnuto stárnutí na trhu práce za minulých šedesát let. Těžiště práce spočívá ve využití existujících predikcí do roku 2060 a jejich porovnání. Jedná …více
Abstract:
Bachelor thesis is concerned with labour market with regard to effects of population ageing in the Czech Republic. Together with introduction of terminology from the area of demography and economics it describes trends on labour market and presents analysis of population dynamics in 1950-2009. The ageing on labour market for last sixty years is summarized there. The thesis is focused on use of existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Martina Miskolczi
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32516