BcA. Jan Mach

Bakalářská práce

Světlo a stavba pro Theatre Tech & Event Production

Stage lighting and building for Theatre Tech & Event Production
Anotace:
Jedná se o technickou dokumentaci absolventského projektu, kterým byla realizace JAMU Stage na veletrhu TheatreTech 2015. Práce obsahuje technickou dokumentaci stavby pódia, zapojení zvukové aparatury a osvětlení.
Abstract:
It is a technical documentation for the graduate project Graduate project was realization JAMU Stage at the fair TheatreTech2016 It contains technical documentation about building stage, sound system and stage lighting.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: MgA. Jakub Mareš
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/s4i67/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Jevištní technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.