Barbora Němcová

Bachelor's thesis

Ekonomické hodnocení dopadů stavby obchvatu Moravských Budějovic na lokální rozvoj

Economic impact assessment of Moravské Budějovice bypass on local development
Anotácia:
Cílem této práce je ověřit či vyvrátit hypotézu, zda obchvat v Moravských Budějovicích přinesl občanům zlepšení životních podmínek. Teoretická část vycházela na základě různých metod posuzovaní efektivnosti projektů. Praktická část je složená ze sběru dat a následného porovnání. Hypotéza byla vyvrácena, ochvat nepřinesl zlepšení výrazné životních podmínek.
Abstract:
The aim of this thesis is to verify or rebut the hypothesis whether the bypass in Moravské Budějovice has brought citizens better conditions of living. The theoretical part was based on various methods of assessing the effectiveness of projects. The practical part consists of data collection and subsequent comparison. The hypothesis has been refuted, and the welfare has not improved living conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: René Wokoun
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74212