Eliška Benešová

Bakalářská práce

Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF

Methodology, conclusions and implications of bank stress tests of the EU and the IMF
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů jako jednoho z klíčových nástrojů k posuzování finanční stability. Popisuje a porovnává, jak se testy sestavují podle MMF a EU. Zároveň se soustředí na testy EU z roku 2009, 2010 a 2011, které byly předmětem velké kritiky, a popisuje příčiny, které k této situaci vedly. Dále se práce zabývá reakcí finančních trhů na zveřejněné výsledky.
Abstract:
This bachelor thesis is about stress testing of banking system, which is one of the most important tools used for assessing financial stability. Two international institutions, IMF and EU, run stress tests and this thesis describes and contrasts both methods of these institutions. Besides it points out EU-wide stress testing exercise form years 2009, 2011 and 2011 that were criticized for insufficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Marek Dobrovolný
  • Oponent: Milan Matejašák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32585