Jiří Beneš

Diplomová práce

Vermikompostování čistírenských kalů

Vermicomposting of sewage sludge
Anotace:
V této diplomové práci je uveden přehled možných metod zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Dále se práce zabývá vermikompostováním kalu z čistění odpadních komunálních vod a související legislativou, která se týká především problematiky odpadového hospodářství. V experimentální části práce se zabývám vermikompostováním pro zisk výsledků, které hodnotím v jednotlivých částech pokusu. Výsledky …více
Abstract:
In this thesis is indicate summary of methods of processing biodegradable waste. The work is done by conducting research vermicomposting of sewage sludge from waste water treatment and legislation, which relate issue of waste treatment. Research section deals vermicomposting to get results for further evaluation. Results of research are compared to acocrding to the legislation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Jana Šašková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů