Vojtěch Brix

Master's thesis

Future of Waste Management in the Czech Republic

Future of Solid Waste Management in the Czech Republic
Anotácia:
V této práci autor identifikuje potenciál České republiky zlepšit svůj model nakládání s odpady. Regulační tlak ze strany Evropské unie na snižování skládkování na 10% (v současné době v Česku asi 50%) produkovaných odpadů vytváří příležitost k nastavení co nejlepšího možného modelu nakládání s odpady. To by vyžadovalo zapojení moderních technologií, které byly vyvinuty pro každý krok v hierarchii …viac
Abstract:
In this work the author identifies the potential of the Czech Republic to improve its waste management model. Regulatory push from the side of the European union for reduction of landfilling to up 10% (Czechia currently landfills about 50%) of generated waste creates opportunity to develop best in class sustainable waste management model. It would require adopting the modern technologies which has …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Ladislav Tyll
  • Oponent: Mohit Srivastava

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77573