Šárka GIGALOVÁ

Bakalářská práce

Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu. Design obalů zahradnického sortimentu. (Obaly osiva a rostlin.)

Packaging design of industrial product in terms of graphic design. Packaging design of gardening assortment. (Packages of seeds and plants.)
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu" se zaměřením na obaly osiva a rostlin. Vytvořila jsem univerzální obalový design, který není určen pro konkrétní firmu.
Abstract:
As a topic of my bachelor thesis I have chosen "Design of industrial packaging product in terms of graphic design" with a focus on the packaging of seeds and plants. I created a universal packaging design that is not intended for a particular company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: akad. mal. Ditta Jiřičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIGALOVÁ, Šárka. Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu. Design obalů zahradnického sortimentu. (Obaly osiva a rostlin.). Plzeň, 2012. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Grafický design