Bc. Jolana Průchová

Bakalářská práce

Názornost vybraných učebnic chemie

Appearance and comprehensibility of chosen textbooks of chemistry
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na grafickou stránku učebnic chemie. Hlavním úkolem této bakalářské práce je srovnat nejpoužívanější české učebnice chemie pro základní školu a odpovídající ročníky víceletých gymnázií s učebnicí Chemistry Made Clear vytvořenou autory R. Gallagher a P. Ingram vydanou v nakladatelství Oxford. Podle této učebnice se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vyučují předměty …více
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the graphic design of chemistry coursebooks. The main task of this thesis is to compare the most common Czech chemistry coursebooks for elementary schools with the coursebook Chemistry Made Clear by R. Gallagher and P. Ingram, published by Oxford Universit Press. Courses such as English for Chemists, Compendium of Chemistry, partially also Nuclear Chemistry and Chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta