Bc. Jolana Průchová

Bachelor's thesis

Názornost vybraných učebnic chemie

Appearance and comprehensibility of chosen textbooks of chemistry
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na grafickou stránku učebnic chemie. Hlavním úkolem této bakalářské práce je srovnat nejpoužívanější české učebnice chemie pro základní školu a odpovídající ročníky víceletých gymnázií s učebnicí Chemistry Made Clear vytvořenou autory R. Gallagher a P. Ingram vydanou v nakladatelství Oxford. Podle této učebnice se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vyučují předměty …more
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the graphic design of chemistry coursebooks. The main task of this thesis is to compare the most common Czech chemistry coursebooks for elementary schools with the coursebook Chemistry Made Clear by R. Gallagher and P. Ingram, published by Oxford Universit Press. Courses such as English for Chemists, Compendium of Chemistry, partially also Nuclear Chemistry and Chemical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Reader: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta