Klára CVACHOVÁ

Master's thesis

Těžké ublížení na zdraví

Grievous bodily harm
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou těžkého ublížení na zdraví. Cílem této práce je podat kompletní rozbor tohoto trestného činu a komparace s jinými trestnými činy proti životu a zdraví, ublížení na zdraví a vraždy. Poslední část této práce je věnována německá právní úpravě a porovnání s českou právní úpravou.
Abstract:
This thesis deals with the legislation of grievous bodily harm. The purpose of this work is to provide a complete analysis of this crime and comparison with the other crimes against life and health, actual bodily harm and murder. The final part of this thesis is devoted to the German legislation of the criminal act grievous bodily harm and its comparison with the Czech legislation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVACHOVÁ, Klára. Těžké ublížení na zdraví. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/