Martin Bízik

Bakalářská práce

Metódy a metriky analýz návštevnosti s využitím Google Analytics v malom podniku

Methods and metrics of analysis visit by using Google Analytics in small-sized business
Abstract:
BÍZIK, Martin: Methods and metrics of analysis visit by using Google Analytics in small-sized business. [Bachelor’s thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Quantitative methods and computer science. Supervisor: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Year of defense: 2014. Number of pages: 57 . The Bachalor´s thesis concern of web analysis problems …více
Abstract:
BÍZIK, MARTIN: Metódy a metriky analýz návštevnosti s využitím Google Analytics v malom podniku. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 57 . Bakalárska práca sa zaoberá problematikou webovej analýzy, metód akými získava …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie