Bc. Michal Blažek

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah specifika

Social marketing - content and specifity
Anotace:
Práce se zabývá problematikou sociálního marketingu, vymezuje jeho obsah a specifika. Dále se zabývá vlivem sociálního marketingu na budování pověsti firmy a základními pojmy zeleného marketingu. Obsahem práce jsou i dva průzkumy, jeden zhodnocuje vliv sociálně-marketingové kampaně „Nemyslíš,zaplatíš” a druhý je zaměřený na vztah spotřebitele k zelenému marketingu.
Abstract:
The thesis deal with social marketing issue, define it´s content and it´s specification. It will also deal with the influence of social marketing on creation goodwill of companies and basic notion of green marketing. The thesis content also includes two researches. The first research evaluate the influence of social marketing campaign „Nemyslíš,zaplatíš”. The later research target the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace