Bc. Dušan Laščiak

Bakalářská práce

The Development of Relations Between the United Kingdom and the European Union in the Light of Brexit

The Development of Relations Between the United Kingdom and the European Union in the Light of Brexit
Anotace:
Bakalářská práce “Vývoj vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií ve světle Brexitu“ si klade za cíl nahlédnout na historický vývoj vztahů mezi těmito entitami a vysledovat aspekty, které mohly ovlivnit rozhodnutí britské veřejnosti v referendu v roce 2016, kdy voliči rozhodli o vystoupení země z Evropské unie. Práce podrobně popisuje vývoj vztahů od konce 2. světové války, přes 50. léta, kdy …více
Abstract:
The bachelor thesis “The Development of Relations Between the United Kingdom and the European Union in the Light of Brexit” aims to look at the historical development of relations between these two entities and trace aspects which could have influenced the decision of British people made in 2016, when voters decided to leave the European Union. The work describes the development of these relations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta