Theses 

Likvidita v českém municipálním sektoru jako nástroj pro moderní finanční řízení – Bc. Dagmar Šudíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dagmar Šudíková

Bakalářská práce

Likvidita v českém municipálním sektoru jako nástroj pro moderní finanční řízení

Liquidity in czech municipal sector as a modern financial management tool

Anotace: Cílem předložené bakalářské práce „Likvidita v českém municipálním sektoru jako nástroj pro moderní finanční řízení“ je identifikovat používané způsoby řízení likvidity na příkladu českých obcí a formulovat doporučení pro zkvalitnění finančního řízení těchto subjektů. První, teoretická část se zabývá definováním pojmů z finančního řízení obcí v České republice a dále definováním pojmu likvidita, přístupů k měření tohoto pojmu a přístupů k řízení likvidity. Druhá, praktická část se zabývá identifikací používaných způsobů řízení likvidity na vybraných českých obcích.

Abstract: The objective of this bachelor thesis “Liquidity in Czech municipal sector as a modern financial management tool” is an identification of liquidity management methods used by Czech municipalities and to formulate recommendations for improving financial management of these entities. First – theoretical part – of this thesis is devoted to the definition of the terms from municipal financial management in Czech Republic and it also deals with the definition of term liquidity, approaches to its measurement and approaches to liquidity management. Second – practical part – then deals with identification of liquidity management methods monitored at selected Czech municipalities.

Klíčová slova: obec, finanční řízení, nástroje finančního řízení, likvidita, solventnost, řízení likvidity, municipality, financial management, financial management tools, liquidity, solvency, liquidity management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz