Jaroslava VEČEŘOVÁ

Diplomová práce

Taneční a pohybové hry s hudbou pro 1. a 2. třídu ZŠ

Musically-motional games at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem a využitím tanečních a pohybových her s hudbou v 1. a 2. třídě ZŠ. V teoretické části jsem popsala specifika mladšího školního věku, význam pohybu i her a jejich propojení s hudbou. V praktické části jsem vytvořila zásobník her, které využívám ve své praxi nebo mi přišly zajímavé svým námětem či pohybovým ztvárněním. Hry jsem poté vyzkoušela s dětmi a popsala jejich …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the topic of dance and movement games with music for the firs and second year of elementary school, their benefit and utilization at schools and interest education. In the theoretical part I have described the specifics of pupils of younger school age, the importance of movement and games and their connection to music. Next I have described musical means of expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČEŘOVÁ, Jaroslava. Taneční a pohybové hry s hudbou pro 1. a 2. třídu ZŠ. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/