Tomáš Rambousek, DiS.

Bakalářská práce

Webová služba pro vizualizaci kalendáře na webových stránkách

Web service for visualization of calendar on web pages
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje problematiku vizualizace kalendářů typu iCalendar (RFC 5545) a zabývá se momentální nedostupností webové služby, která by pracovala na za-bezpečeném protokolu HTTPS. Hlavní náplní práce je zpracování návrhu a implementace we-bové služby, která bude tento nedostatek odstraňovat. Služba je zpracována od návrhu, im-plementace, prezentace až po nasazení na produkční prostředí …více
Abstract:
This bachelor thesis describes problems with visualization of calendars standard by iCalendar (RFC 5545) norm and deals with current unavailability of web service, which would be working through secured protocol HTTPS. Main focus of this work is to process design and implementation of web service, which will eliminate this deficit. Service is elaborated from design, implementation, presentation till …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pňakovič
  • Oponent: Jan Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.