Bc. Kateřina MAŠLOVÁ

Diplomová práce

Středověká a raně novověká exploatace zlata na Vodňansku. Studium opomíjené součásti historické sídelní infrastruktury a ekonomiky regionu

Medieval and Early Modern Age exploitation of gold in Vodňany. Study of neglected parts of historical residential infrastructure and economy of the region.
Anotace:
Diplomová práce předkládá výsledky studia historické exploatace zlata na Vodňansku, kterému byla částečně věnována pozornost již v předchozí bakalářské práci. Jádro práce představuje soupis lokalit, které byly zkoumány zejména prostřednictvím studia lidarových snímků, terénních a šlichových prospekcí, odborné literatury a geologických map. Na základě pozorování společných, popřípadě odlišných znaků …více
Abstract:
This diploma thesis presents the results of the study of historical exploitation of gold in Vodňany, which were partly introduced in previous bachelor thesis. The core of the thesis is a list of locations that have been researched mainly through studying lidar pictures, field and heavy minerals prospecting, professional literature and geological maps. Based on the observation of common or different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠLOVÁ, Kateřina. Středověká a raně novověká exploatace zlata na Vodňansku. Studium opomíjené součásti historické sídelní infrastruktury a ekonomiky regionu. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie (jednooborové)

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gatu8h gatu8h/2
22. 8. 2017
Složky
Soubory
Bulanova, L.
23. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.