Denisa SOBOTKOVÁ

Bakalářská práce

Odsun německého obyvatelstva na Chebsku po druhé světové válce

Displacement of German population in Cheb region after the Second World War
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. V úvodu práce jsou popsány jednotlivé etapy odsunu z celého Československa. Hlavní část práce vyobrazuje proces vysídlení Němců na příkadu konkrétního území - chebského regionu. V závěru práce je popsán život a přizpůsobení vysídlenců v poválečném Německu.
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the displacement of German population after the end of World War II. The beginning of this thesis describes single phases of displacement from the whole Czechoslovakia. The biggest part of this work pictures the process of the German expulsion from specific area - Cheb region. At the end is described life and assimilation of displaced citizens in post-war Germany …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBOTKOVÁ, Denisa. Odsun německého obyvatelstva na Chebsku po druhé světové válce. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/