Jan Zeman

Bakalářská práce

Fotovoltaické panely a jejich recyklace

Photovoltaic panels and theirs recycling
Anotace:
Práce je zaměřena na fotovoltaické panely. Popisuje historii a funkci fotovoltaických elektráren, přeměnu světla na elektrickou energii, výkonnost, efektivitu a možnou recyklaci panelů na konci jejich životnosti. Zvažuje výhody a nevýhody fotovoltaických elektráren a vyhodnocuje jejich dopad na životní prostředí.
Abstract:
The work deals with photovoltaic panels. It analyzes history of photovoltaic, the functioning of photovoltaic power stations, conversions of light to electric energy, performance, efficiency and possible recycling of panels at the end of their lifetime. It considers pros and cons of photovoltaic power stations and evaluates theirs impact on the environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeman, Jan. Fotovoltaické panely a jejich recyklace. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí