Bc. Zuzana Odvárková

Diplomová práce

Využití barevných folií pro kompenzaci specifických poruch učení

Using colour overlays for compensation of specifical learning disorders
Anotace:
Diplomová práce popisuje poznatky o specifických poruchách učení a možnosti jejich zrakové terapie. Hlavní částí práce je studie o vlivu barevných folií na dyslektické děti školního věku. Na příčiny specifických poruch učení se v současnosti pohlíží komplexně a multifaktoriálně, jednou z možností terapie jsou i optické pomůcky. Barevné folie, předložené před čtený text, barevné filtry v brýlích nebo …více
Abstract:
The diploma thesis describes knowledge about specific learning disorders and possibility of their visual therapy. The main part includes the study about impact of colour overlays to the dyslectic children of school age. In this time, we regard complexly and multifactorial to the causes of specific learning disorders. Colour overlays, in front of the text, colour filters in the frame or colour contact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie