Michaela Strnadová, DiS.

Bakalářská práce

Regulace penzijních fondů a penzijního připojištění v České republice

A Regulation of Pension Funds and Supplementary Pension Insurance in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Regulace penzijních fondů a penzijního připojištění v České republice“ zabývá problematikou penzijních fondů a penzijního připojištění. Úvod této práce popisuje základní pojmy, následující kapitola začlenění penzijního připojištění v rámci důchodového systému. Navazuje kapitola o vývoji penzijního připojištění. Stěžejní částí je regulace penzijních fondů, od poskytnutí licence, přes …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to depict the regulation of pension funds and pension Insurance in Czech Republic. The key terms are described in the introduction, next chapter pension insurance integration into the pension system. Following chapter describes development of the pension insurance. Main part focuses on regulation of pension funds, starting with granting of license, quantitative requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS