Bc. Jan Tomíšek

Diplomová práce

Právní aspekty užití software jako služby

Legal Protection of Software as a Service
Anotace:
Tato práce analyzuje poskytování softwaru jako služby (SaaS) z hlediska licencí a ochrany osobních údajů. Obecná část práce diskutuje možnost využití modifikovaného open source softwaru pro poskytování SaaS bez zveřejnění zdrojových kódů, analyzuje pojem distribuce, vysvětluje, proč zákazník nepotřebuje pro využití SaaS licenci, a celkově hodnotí použitelnost tohoto institutu v kontextu současné praxe …více
Abstract:
This thesis analyses the provision of software as a service (SaaS) in terms of licensing and data protection. The first part discusses the possibility of using modified open source software for provision of SaaS without disclosing the source code, analyses the concept of distribution, ex-plains why the customer does not need license to use SaaS and provides overall assessment of the applicability of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Abelovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo