Bc. David Sedlák

Master's thesis

Identifikace potřeb uživatelů služby Nízkoprahového denního centra a Terénních programů

Identification of Needs of Clients of Low-treshold Day Center and Outreach Program
Abstract:
Diplomová práce na téma „Identifikace potřeb uživatelů služby Nízkoprahového denního centra a Terénních programů“ rozebírá problematiku bezdomovectví v regionu Kutná Hora. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou bezdomovectví včetně jeho forem a příčin. Klade pozornost na sociální práci s bezdomovci, uvádí přehled sociálních zařízení a služeb v nich poskytovaných, zmiňuje legislativu dotýkající …more
Abstract:
This diploma thesis on the topic „Identification of the needs of users of the Low-threshold Day Centre and Field Programs“ deals with the issue of homelessness in the Kutná Hora region. The theoretical part covers general characteristics of homelessness, including its forms and causes. It focuses attention on social work with homeless people, presents an overview of social institutions and the services …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta