Vendula Blažková, DiS.

Bakalářská práce

Ředitel krajského úřadu a tajemník obecního úřadu

Regional Authority Director and Municipal Authority Secretary
Anotace:
Cílem bakalářské práce je především seznámení s postavením, kompetencemi a povinnostmi ředitele krajského úřadu a tajemníka obecního úřadu a vymezení rozdílů mezi těmito funkcemi. Nejdříve je však směřována pozornost k základním obecným pojmům, mezi které patří veřejná správa, státní správa, samospráva, obec, kraj, samostatná a přenesená působnost územních samosprávných celků a současně seznámení s …více
Abstract:
The aim of the presented bachelor work is mainly to provide us with the status, competencies and responsibilities of the Chief Executive of the Regional Authority and the Secretary of the Municipal Authority and divergence determination between these two functions. First of all, the work draws attention to the basic general concepts such as state administration, self – governance, municipality, region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Ing. Magda Duchečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie