Milli Radová

Diplomová práce

Outsourcing ve službách Human Resources Managementu

Outsourcing Services in Human Resources Management
Anotace:
Cílem diplomové práce je vymezení pojmu outsourcing, představení důvodů a rizik implementace outsourcingu. Komparace a identifikace rozdílů ve společnosti využívající outsourcingu podpůrných služeb a společnosti, která tohoto outsourcingu nevyužívá.
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the term outsourcing, introduce reasons and risks of outsourcing implementation. Comparison and identification of differences between a company using outsourcing as a supporting services and a company, which does not use the outsourcing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Tereza Vinšová
  • Oponent: Karel Drahoňovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39713

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management