Vladimír Šindelář

Bachelor's thesis

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby

Municipality as a builder in the preparation of development zones for housing on the shores of the village Žleby
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením procesu přípravy rozvojových zón pro bydlení, tvorbou územního plánu, procesem územního plánování a podporou bytové výstavby na příkladu obce Žleby. Práce má za cíl prověření dosavadních postupů realizovaných stavebníkem a navrhnout optimální postup tvorby obytných zón. Bakalářská práce bude posuzovat aktivity místní samosprávy, stavebníka a investora …viac
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with evaluation within preparation processes of development zones for housing, development of territorial plan, process of spatial planning and support of housing development shown on the municipality Žleby example. The aim of the thesis is to examine the existing procedures realized by the developer and to propose an optimal procedure for the creation of residential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS