Bc. Taťána Mádlová

Diplomová práce

Současný stav využití dramatické výchovy a jejích metod a technik na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Ústí nad Labem

The Current State of Drama Education and Its Methods and Techniques at the Second Stages of Elementary Schools and Corresponding Grades of Eight-Year Grammar Schools in Ústí nad Labem
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje současný stav využití dramatické výchovy a jejích metod a technik na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Ústí nad Labem. Celkem se jedná o 23 škol. K závěrečným zjištěním jsou využity následující metody: obsahová analýza dokumentů (školních vzdělávacích programů a aktuálních výročních zpráv jednotlivých škol), dotazníkové šetření …více
Abstract:
This diploma thesis describes the current state of drama education and its methods and techniques at the second stages of elementary schools and corresponding grades of eight-year grammar schools in Ústí nad Labem. The total number of schools is 23. Following methods have been used for the final conclusions: content analysis of documents (The school education programmes and the actual annual reports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Doležal
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta