Bc. Šárka Čerstvá

Bachelor's thesis

Práce s přírodními pletivy ve vybraných lokalitách na Uherskohradišťsku

Work with natural materials in selected locations of the region Uherskohradišťsko
Abstract:
Tato bakalářská práce obsahuje přehled tvorby z přírodních pletiv u vybraných respondentů ve vybraných lokalitách na Uherskohradišťsku. Zaměřuje se především na vrbové proutí a slaměnou intarzii kraslic, tkaní a drobnou figurální plastiku z kukuřičného šustí. Z výsledků terénního výzkumu se u vybraných respondentů ukázalo, že stále dodržují tradiční technologie rukodělné výroby, avšak do ní přinášejí …more
Abstract:
This bachelor thesis contains an overview of work with natural materials in selected locations of the region Uherskohradišťsko. The work is focused mainly on hay, willow wicker and corn husks. On selected respondents, the results showed that traditional handcraft technologies are still kept by the workers, but they bring their own innovations. The respondents also showed worries about maintaining this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic