Bc. Ivona Světlíková

Bakalářská práce

První křížová výprava a její aškenázská reflexe: Izolace jako modus vivendi?

The First Crusade and Its Ashkenazi Reflection: Isolation as Modus Vivendi?
Anotace:
V práci zjišťuji, jakým způsobem se ve třech židovských kronikách (připsaných Šelomu bar Šimšonovi, Eliʻezeru ben Natanovi a anonymovi z Mohuče) projevují izolacionistické tendence ze strany porýnských preaškenázských komunit v reakci na protižidovské násilí, jež bylo rozpoutáno v rané fázi první křžové výpravy. V práci propojuji historický kontext křížové výpravy s emickou vyprávěcí rovinou v tomto …více
Abstract:
This thesis deals with ways through which isolationist tendencies manifest themselves in three Jewish chronicles (attributed to Solomon bar Simson, Eliʻezer ben Nathan, and the Mainz anonym) from the perspective of the Rhineland pre-Ashkenazi communities, and as a response to anti-Jewish violence unleashed at an early stage of the First Crusade. I connect historical context of the Crusade with emic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.