Kateřina Kieslichová

Bakalářská práce

Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky

The historical development of the system input-output tables in the territory of the Czech republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky. První část je zaměřená na důležité osobnosti které ovlivnily vývoj systému input-output tabulek, na historický vývoj standardů národního účetnictví z hlediska systému input-output tabulek a v neposlední řadě i na konstrukci a použití systému input-output tabulek. Druhá část práce je zaměřena na …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the historical development of the system input-output tables in the Czech Republic. The first part is focused on important personalities who influenced the development of the system input-output tables, the historical development of national accounting standards in terms of input-output tables and also the construction and use of input-output tables. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslav Zbranek
  • Oponent: Jaroslav Sixta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32194

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.