Anna Langerová

Bakalářská práce

Manažerská etika

Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává po stále aktuálnějším tématu, kterým je ma-nažerská etika. Jsou v ní obsaženy základní pojmy, teoretický základ a zahrnuje i analýzu v konkrétní firmě a doporučení pro zlepšení stávající situace.
Abstract:
This bachelor theses deals with an actual theme which is the Business Ethics. It includes basic of the concept, and there is also documented the situation in the company and recommendation for an improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/gbw6mh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích