Lenka PELEJOVÁ

Bachelor's thesis

Odchod do starobního důchodu jako mezník v životě člověka

Retirement as a Turning Point in the Life of a Man
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématikou odchodu do starobního důchodu a změnami, které tento mezník v životě člověka provázejí. Téma je aktuální s ohledem na demografické stárnutí populace nejen v České republice. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na otázky demografického vývoje a jeho dopadu na společnost. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé změny provázející stáří, změny tělesné …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with retirement and changes that follow this turning point in human life. The topic is up to date with regard to demographical ageing process of Czech population in the Czech Republic and abroad. The theoretical part of the thesis focuses on questions regarding demographical development and its impact on the society. Other chapters describe particular changes in ageing process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Lenka Motlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PELEJOVÁ, Lenka. Odchod do starobního důchodu jako mezník v životě člověka. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gc086w gc086w/2
4/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4/5/2018
Bulanova, L.
5/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.