Bc. Roman Čepl

Bakalářská práce

Použití mobilních zařízení při výuce odborných předmětů

Using Mobile Devices in Teaching of Special Subjects
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Použití mobilních zařízení při výuce odborných předmětů“ se věnuje historií a popisu mobilních zařízení, včetně jejich využití při výuce. Pro lepší přehlednost je práce rozčleněna do tří částí. V první teoretické části jsou stručně charakterizovány pojmy jako je mobilní zařízení, smartphone, tablet a notebook, ale také se věnuje historii a popisu technických specifikací vybraných …více
Abstract:
The bachelor theses “Using Mobile Devices in Teaching of Special Subjects” deals with the history and description of mobile devices as well as their use in teaching. For clear arrangements, the work is divided into three parts. In the first theoretical part, the concepts such as mobile devices, smartphones, tablets and notebooks are briefly described. Furthermore, the history, technical specifications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta