Ing. Miroslava OLIVOVÁ

Master's thesis

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY, a. s.

Project for the implementation of an Economic Value Added Concept into the management system of XY, a. s.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá konceptem ekonomické přidané hodnoty a jeho implementací do řízení podniku XY, a. s. Teoretická část obsahuje popis a kritické hodnocení tradičních i moderních měřítek výkonnosti se zaměřením na ukazatel EVA. Praktická část začíná představením podniku a rozborem vnitřních a vnějších podmínek pro řízení. Výkonnost podniku XY, a. s. je zhodnocena nejprve pomocí tradičních ukazatelů …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of Economic Value Added and its implementation into the management system of XY, a. s. The theoretical part includes a description and critical evaluation of traditional and modern performance measurements with a focus on the Economic Value Added indicator. The practical part starts with a presentation of the company and an analysis of internal and external …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 15947

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OLIVOVÁ, Miroslava. Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY, a. s. . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe