Ing. Miroslava OLIVOVÁ

Diplomová práce

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY, a. s.

Project for the implementation of an Economic Value Added Concept into the management system of XY, a. s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem ekonomické přidané hodnoty a jeho implementací do řízení podniku XY, a. s. Teoretická část obsahuje popis a kritické hodnocení tradičních i moderních měřítek výkonnosti se zaměřením na ukazatel EVA. Praktická část začíná představením podniku a rozborem vnitřních a vnějších podmínek pro řízení. Výkonnost podniku XY, a. s. je zhodnocena nejprve pomocí tradičních ukazatelů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of Economic Value Added and its implementation into the management system of XY, a. s. The theoretical part includes a description and critical evaluation of traditional and modern performance measurements with a focus on the Economic Value Added indicator. The practical part starts with a presentation of the company and an analysis of internal and external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15947

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLIVOVÁ, Miroslava. Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY, a. s. . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe