Theses 

Analýza minimálního preventivního programu na ZŠ – Mgr. Pavlína Pečinková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavlína Pečinková

Bakalářská práce

Analýza minimálního preventivního programu na ZŠ

Analysis of the Minimal preventive program in elementary schools

Anotace: V první části mé bakalářské práce se zabývám teorií Minimálně preventivního programu pro základní školy, která se opírá o odbornou literaturu. Praktická část vychází z výzkumu provedeného na třech základních školách, orientovaná na rozbor a hodnocení preventivních programů v prostředí daných škol.

Abstract: In the first part of my bachelor thesis I deal with theoretical informations about Minimal preventive program for elementary schools, which is based on special literature. Practical part results from the research made in three different elementary schools, directed to analysis and evaluation of the Minimal preventive programs in the school background.

Klíčová slova: Minimálně preventivní program, primární prevence, školní metodik prevence, žáci základních škol, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, evaluce, školní dokumenty, školní rok 2009/2010 Minimal preventive program, primary prevention, evaluation, school year, the healthy life style, pupils, school methodist of primary prevention, education to the health, school documents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz