Mgr. Hana Černá, Ph.D.

Disertační práce

Structural studies of molecular machines involved in gene expression

Structural studies of molecular machines involved in gene expression
Anotace:
Hladina transkriptu je v eukaryotických buňkách přísně regulována takzvaným systémem kontroly kvality RNA. Tato disertační práce se zaměřuje na dva důležité členy tohoto kontrolního mechanismu v Sacharomyces cerevisie – na Trf4/5-Air1/2-Mtr4 (TRAMP) polyadenylační komplex a Nrd1–Nab3–Sen1 (Nrd1) komplex. Nrd1 komplex je nezbytný pro terminaci transkripce nekódujících RNA, které jsou produkovány RNA …více
Abstract:
In eukaryotic cell, the production, maintenance and degradation of RNA molecules is strictly regulated by RNA surveillance system. This thesis is focused on two important members of this system in Sacharomyces cerevisie – Trf4/5-Air1/2-Mtr4 (TRAMP) polyadenylation complex and Nrd1–Nab3–Sen1 (Nrd1) complex. The Nrd1 complex plays a central role in transcription termination of non-conding RNAs produced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D., Mgr. Hassan Hashimi, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie