Jana Kašparová

Bakalářská práce

Marketingové komunikace hudebního festivalu On the road

Marketing Communications of Music festival On the Road
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové komunikace hudebního festivalu On the Road. Teoretická část práce věnuje pozornost vytvoření potřebného teoretického základu se zaměřením na oblast hudby a hudebních festivalů, současně rovněž na oblast kultury v rámci neziskového sektoru a následně se podrobněji zabývá teorií marketingu a způsoby financování kulturních akcí. Praktická část práce se věnuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on marketing communications of the music festival On the Road. The theoretical part of the thesis pays attention to the creation of necessary theoreti-cal background with a focus on music field and music festivals, to the field of culture with-in the non-profit sector and also to the theory of marketing and ways of financing cultural events. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašparová, Jana. Marketingové komunikace hudebního festivalu On the road. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace