Matyáš Hauser

Bakalářská práce

Studentský divadelní klub Efix a jeho činnost v oblasti divadelního vzdělávání

Student’s theatre club Efix and it’s acting in the area of the theatres’ education
Anotace:
Bakalářská práce „Studentský divadelní klub Efix a jeho činnost v oblasti divadelního vzdělávání“ pojednává o Studentském divadelním klubu Efix, který působí při Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Práce představuje vznik, program, organizační strukturu a aktivity, které klub provozuje. Věnuje se také historii Divadla F. X. Šaldy a jeho umělecko-vzdělávacím programům.
Abstract:
The bachelor thesis processes a topic " Student´s theatre club Efix and it´s acting in the area of the theatres´ education " deals with a club which chores at the F. X. Šaldy Theatre in Liberec. This work will introduce the club´s forming, program, organizational structure and education activities. Also, the thesis is focused on the history of the F. X. Šaldy Theatre and its´ artistic and education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ea99j/