Ing. Aneta Miklíková

Diplomová práce

Jak lidé vnímají nezaměstnanost mladých v ČR a ve Francii?

How do people perceive youth unemployment in the Czech Republic and in France?
Anotace:
Účelem diplomové práce je zjistit, zda názory veřejnosti na nezaměstnanost mladých v uvedených dvou zemích jsou v souladu s odbornou literaturou a oficiálními statistikami. Pomocí rozhovorů a dotazníkového šetření byly získávány odpovědi, které byly následně porovnávány na základě věku, národnosti a ekonomického vzdělání respondentů. Průzkum objevil, že zvýšené znepokojení veřejnosti spojené s nezaměstnaností …více
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is to determine whether public opinion on youth unemployment in France and the Czech Republic is consistent with research articles and official statistics. Obtained interviews and questionnaire responses were then compared based on age, nationality and economic skills of respondents. The survey found that increased public concerns linked with youth unemployment stems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta